O nas

Biuro Rachunkowe Ma-Tax świadczy kompleksową obsługę rachunkową małych i średnich firm.

Jesteśmy rozwijającą się firmą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej M. St. Warszawy pod numerem 516602. Usługi księgowe świadczymy na podstawie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 26416/2008. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej. Naszym atutem jest regularna aktualizacja wiedzy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze.

 • Księgowość
 • Obsługa Kadrowo - Płacowa
 • Usługi doradcze

Księgowość

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Obsługa Kadrowo – Płacowa

Zajmujemy się rozliczaniem firm oraz z ich pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996.
 • Przygotowanie list płac
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Usługi doradcze

Oferujemy usługi doradcze zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
 • Monitorowanie zmian zachodzących w prawie podatkowym
 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.
Ponadto oferujemy
 • Rozliczenia roczne osób fizycznych
 • Przygotowanie not korygujących
 • Przygotowanie wniosków o nie zaleganiu w podatkach oraz w ZUS
 • Przygotowywanie wniosków o zwrot vat za materiały budowlane
 • Odbiór dokumentów od klientaLokalizacja: ul. Dzieci Warszawy 29,

02-495 Warszawa

Numer kontaktowy:

+48 602 433 803

Godziny otwarcia:

Pon - Pt: 9:00 - 17:00