Kim jesteśmy?

Jesteśmy rozwijającą się firmą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej M. St. Warszawy pod numerem 516602. Usługi księgowe świadczymy na podstawie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 26416/2008. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej. Naszym atutem jest regularna aktualizacja wiedzy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze.

Wyślij zapytanie
Biuro Rachunkowe Ma-Tax świadczy kompleksową obsługę rachunkową małych i średnich firm.

Księgowość

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe.
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Reprezentowanie klienta w urzędach
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Obsługa Kadrowo – Płacowa

Zajmujemy się rozliczaniem firm oraz z ich pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996.
  • Przygotowanie list płac
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Usługi doradcze

Oferujemy usługi doradcze zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
  • Monitorowanie zmian zachodzących w prawie podatkowym
  • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
  • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
  • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
  • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze.

Aktualności

Budowałeś dom? Odzyskaj VAT za materiały budowlane. Nowe przepisy od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku wprowadzono szereg ograniczeń dotyczących warunków przyznania zwrotu podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Aktualnie ulga budowlana przysługuje osobom, które: 1. Poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych wyłącznie związane z budową, nadbudową lub rozbudową swojego pierwszego domu (jeśli jesteś już właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej nie przysługuje Ci ulga). 2. Posiadają pozwolenie […]

Czytaj więcej

Od stycznia 2018 jeden przelew do ZUS

Od stycznia 2018 jeden przelew do ZUS Od 2018 roku każdy płatnik otrzyma swój indywidualny numer rachunku składkowego, na które będzie wpłacał wszystkie składki jednym zwykłym przelewem. ZUS opublikował najważniejsze informacje na temat e-składki w formie pytań i odpowiedzi. Oto one: Skład mam się dowiedzieć na jaki numer rachunku przelać składki? Informację o Twoim numerze […]

Czytaj więcej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku

Od nowego roku czekają nas kolejne zmiany w prawie podatkowym. Warto się z nimi zapoznać już teraz. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. I tak kwota zmniejszająca podatek: * dla postawy nieprzekraczającej 8000 zł wyniesie 1440 zł * dla postawy pomiędzy 8000-13000 zł wyniesie 1440 zł minus kwota obliczoną wg wzoru: 883 […]

Czytaj więcejLokalizacja: ul. Dzieci Warszawy 29,

02-495 Warszawa

Numer kontaktowy:

+48 602 433 803

Godziny otwarcia:

Pon - Pt: 9:00 - 17:00