Kim jesteśmy?

Jesteśmy rozwijającą się firmą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej M. St. Warszawy pod numerem 516602. Usługi księgowe świadczymy na podstawie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 26416/2008. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej. Naszym atutem jest regularna aktualizacja wiedzy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze.

Wyślij zapytanie
Biuro Rachunkowe Ma-Tax świadczy kompleksową obsługę rachunkową małych i średnich firm.

Księgowość

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe.
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • Reprezentowanie klienta w urzędach
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Obsługa Kadrowo – Płacowa

Zajmujemy się rozliczaniem firm oraz z ich pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996.
  • Przygotowanie list płac
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Usługi doradcze

Oferujemy usługi doradcze zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.
  • Monitorowanie zmian zachodzących w prawie podatkowym
  • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
  • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
  • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
  • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień.

Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze.

Aktualności

Prevalent Grammatical Flaws You Almost Certainly Make in Essays

Prevalent Grammatical Flaws You Almost Certainly Make in Essays With the online system and actual,

Czytaj więcej

Recommendations on Posting a very good Realization

Recommendations on Posting a very good Realization For people who have ever read a manuscript using

Czytaj więcej

cbd food supplement side effects

Buy Natural Full Spectrum CBD Tincture Natural Stress Solutions Full Spectrum CBD Tincture The product is helpful for relieving pain and sickness. It promotes overall health and relaxation, improves well-being by addressing anxieties, supports the immune system and boosts healthy cells regeneration. This tincture contains all the components necessary to react with the human body […]

Czytaj więcejLokalizacja: ul. Dzieci Warszawy 29,

02-495 Warszawa

Numer kontaktowy:

+48 602 433 803

Godziny otwarcia:

Pon - Pt: 9:00 - 17:00

Domingo Santana Womens Jersey